كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

48

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی (تولیت عظمای آستان قدس رضوی)

1

56

جناب آقای خوراکیان (رئیس دفتر تولیت عظمای آستان قدس رضوی)

2

1334

جناب آقای دکتر حسن امین لو (رئیس هیأت مدیره مجتمع فرهنگی اسلامی وایقانی های مقیم تهران)

3

500

جناب آقای استاد خلیل مستوفی راد

4

432

جناب آقای رمضانعلی بیمرز

5

300

سرکار خانم سخاوتی

6

288

جناب آقای علی خرامان

7

245

سرکار خانم مریم سلیمانی کرمانی

8

193

سرکار خانم سمانه اشکان پور

9

183

سرکار خانم فاطمه شهرکی مقدم

10

173

جناب آقای محمد قرایی

11

171

جناب آقای سید عباس ابراهیمی

12

93

جناب آقای کاظم رضایی

13

86

جناب آقای قربانعلی متقی

14

62

حجت الاسلام سید حسن قوامی

15

59

جناب آقای صحرایی

16

47

جناب آقای باغبان

17

40

سرکار خانم اعظم (سیما) عمرانی

18

40

حجت الاسلام علی محمد عارفی نیا

19

34

حجت الاسلام محمد سلیمانی سبزواری

20

34

جناب آقای سیدمحمد بهروز

21

28

جناب آقای حسین سنابادی عزیز

22

21

سرکار خانم راضیه سلیمی

23

20

سرکار خانم فاطمه معصومه سادات موسوی

24

19

جناب آقای رضا کریمی واقف

25

17

جناب آقای جواد جغراتیان(نماینده موسسه شجره طیبه)

26

15

جناب آقای جواد قاسمی زاده

27

12

جناب آقای احمد  بیقرار

28

11

جناب آقای سید ایمان علوی

29

10

جناب آقای دکتر احمدرضا بسیج

30

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید