كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

 

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

183

حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی (تولیت عظمای آستان قدس رضوی)

1

5008

جناب آقای مجتبی مختاری (مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی)

2

8800

سرکار خانم شراره شرفی

3

738

جناب آقای سیف الله محقق راد

4

450

جناب آقای ماشاءالله ملائکه

5

381

جناب آقای مجتبی طالقانی (مدیر انتشارات سیمای دانش)

6

296

آقای سید محمد غیاثی (رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی راه آهن خراسان رضوی)

7

250

سرکار خانم طاهره کوه بنانی

8

207

سرکار خانم زهرا حسن زاده جعفری

9

140

جناب آقای سید محمدرضا علوی

10

72

جناب آقای استاد مرتضی فاطمی

11

54

جناب آقای عقیل قدمیاری

12

46

سرکار خانم طیبه براتی

13

40

موسسه کتاب 57

14

31

جناب آقای مهدی پور

15

27

سرکار خانم مریم عتباتی

16

17

جناب آقای غلامپور (اداره زائرین غیرایرانی)

17

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید