۱۳۹۳-۰۶-۱۹

شاخص های آماری

جدول شاخص­های آماری سازمان در سال‌های 96 و 97

شاخص

عنوان

سال 96

سال 97

فضاها (مساحت، مترمربع)

کتابخانه­ها

کتابخانه مرکزی

28800

28800

کتابخانه جامع گوهرشاد (تخصصی اهل‌بیت علیهم‌السلام)

1200

1200

مساحت 19 کتابخانه وابسته شهر مشهد

12384

12434

مساحت 23 کتابخانه وابسته شهرستان‌ها

35662

36612

یک کتابخانه وابسته خارج از کشور

-

-

9 کتابخانه تخصصی

-

-

موزه‌ها

16 گنجینه مشهد

18464

18464

1 گنجینه وزیری یزد

150

150

اسناد و مطبوعات و ... .

مجموعه واقع در ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی

7581

7581

مجموع فضاها

104241

105241

منابع موجود

کتاب‌های خطی و چاپ سنگی (نسخه)

نسخ خطی کتابخانه مرکزی (کتاب 55254، قرآن 5108، جزوه قرآنی 13879، دست‌نویس 2244، ثبت موقت قرآن و نسخ خطی 5038)

79657

81523

سایر منابع خطی (اسناد مالکیت و وقف نامه‌ها 6997، عکسی 3321، تابلو و آثار هنری 272، اشیای ریز قرآن نانو و بازوبندی و ... 307)

10722

10897

کتاب خطی کتابخانه تخصصی اهل‌بیت علیهم‌السلام

3925

3925

کتاب خطی کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

7462

7490

مجموع کتاب‌های خطی

101766

103835

کتاب‌های چاپ سنگی (کتابخانه مرکزی)

50752

51769

کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه جامع گوهرشاد (اهل‌بیت علیهم‌السلام)

3527

3527

کتاب‌های چاپ سنگی (کتابخانه­های وابسته)

6214

6252

مجموع کتاب‌های چاپ سنگی

60493

61548

مجموع کتاب‌های خطی و چاپ سنگی

162259

165383

کتاب‌های چاپی (نسخه)

کتاب چاپی کتابخانه مرکزی

1879306

1933279

کتاب‌های چاپی کتابخانه‏های تخصصی

271417

252967

کتاب چاپی کتابخانه­های وابسته شهر مشهد

602980

595772

کتاب چاپی کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

1161258

632457

کتاب چاپی حوزه یزد و کرمان

346473

کتاب چاپی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی(طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

219214

کتاب چاپی مخزن کتاب در گردش (انبار ملک‌آباد)

380000

380000

مجموع کتاب‌های چاپی

4294961

4360162

مواد غیر کتابی

منابع سمعی و بصری کتابخانه مرکزی

55519

61102

منابع سمعی و بصری کتابخانه­های وابسته شهر مشهد

46789

53791

منابع سمعی و بصری کتابخانه‏های وابسته شهرستان‌ها

53223

20696

منابع سمعی و بصری حوزه یزد و کرمان

27362

منابع سمعی و بصری بقاع متبرکه و اماکن مذهبی(طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

5138

منابع سمعی و بصری کتابخانه­های تخصصی

3404

3273

مجموع منابع سمعی و بصری

158935

171362

میکروفیلم کتابخانه مرکزی

48343

48343

منابع دیجیتال شده

8000000

8266333

مجموع مواد غیر کتابی

8207278

8486038

مدیریت امور اسناد و مطبوعات

سند (برگ)

13365000

13374840

نشریه (نسخه)

2005252

2061800

 

عکس، اسلاید، نگاتیو و فایل دیجیتالی

120146

122996

مجموع منابع اسناد و مطبوعات

15490398

15559636

اشیای به نمایش گذاشته در گنجینه‌های موزه مشهد

8341

8404

مجموع منابع مدارک و آثار فرهنگی (مدرک)

28163237

28579623

اعضا (نفر)

کتابخانه مرکزی

214392

221816

کتابخانه­های وابسته مشهد

207086

219358

کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

254195

109238

کتابخانه‏های وابسته حوزه یزد و کرمان

106751

کتابخانه‏های وابسته بقاع متبرکه و اماکن مذهبی (طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

60090

مجموع اعضا

675673

717253

منابع به

امانت رفته

کتابخانه مرکزی

317502

451801

کتابخانه‏های تخصصی

251980

179847

کتابخانه­های وابسته شهر مشهد

722356

724757

کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

1788493

370298

کتابخانه‏های وابسته حوزه یزد و کرمان

465250

کتابخانه‏های وابسته بقاع متبرکه و اماکن مذهبی (طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

851682

جمع منابع به امانت رفته

3080331

3043635

منابع مطالعه شده

کتابخانه مرکزی

1390973

1371412

کتابخانه‏های تخصصی

1002776

832332

کتابخانه­های وابسته شهر مشهد

1365948

1240712

کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

1881087

535493

کتابخانه‏های وابسته حوزه یزد و کرمان

466250

کتابخانه‏های وابسته بقاع متبرکه و اماکن مذهبی (طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

889654

جمع منابع مطالعه شده

5640784

5335853

مراجعین

کتابخانه مرکزی

1456703

1228812

کتابخانه‏های تخصصی

517805

480724

کتابخانه­های وابسته شهر مشهد

1520177

1427119

کتابخانه­های وابسته شهرستان‌ها

2320758

673776

کتابخانه‏های وابسته حوزه یزد و کرمان

1509398

کتابخانه‏های وابسته بقاع متبرکه و اماکن مذهبی (طبس، کاشمر، قاین، سبزوار)

1009941

مراجعین تالارهای مطبوعات

181100

142600

بازدیدکنندگان موزه

1025929

1059012

مجموع مراجعین به سازمان

7022472

7531382

           

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود