۱۳۹۳-۰۶-۱۹

اداره امور عمومی

خدمات پشتیبانی، امور پرسنلی، حفاظتی، نظافتی، مالی و تجهیزاتی‌ سازمان بر عهده این اداره می‌باشد که با دو معاون اداری، و مالی این وظیفه را انجام می‌دهد.
معاون اداری شامل بخشهای زیر می‌باشد:
الف ـ دبیرخانه؛
ب ـ پرسنلی و رفاه کارکنان؛
ج ـ خدمات، حفاظت و ایمنی.
امور مربوط به سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی (تالار قدس) نیز زیر نظر این معاونت اداره می‌شود.
معاون مالی شامل بخشهای زیر می‌باشد:
الف ـ حسابداری؛  
ب ـ کارپردازی، اموال و انبارها. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود