۱۳۹۳-۰۶-۱۹

اداره خدمات کتابداری

این اداره با بخشِهای سفارش و فراهم آوری مواد، سازماندهی و آماده سازی مواد به فراهم آوری، سازماندهی، آماده سازی، اطلاع رسانی منابع کتابخانه مرکزی، کتابخانه های وابسته و موزه های آستان قدس رضوی به طور متمرکز مشغول است. بخش سفارش و فراهم آوری مواد این بخش با همکاری واحد های زیر مجموعه خود: سفارش و فراهم آوری کتب فارسی و عربی، سفارش و فراهم آوری کتب لاتین، سفارش و فراهم آوری منابع سمعی و بصری و الکترونیکی، اهداء و مبادله، بررسی و تکمیل مجموعه و مخزن کتاب در گردش به طور متمرکز به انتخاب، سفارش و فراهم آوری منابع اطلاعاتی شامل انواع کتابهای فارسی و عربی،‌ خارجی (زبانهای لاتین ، اردو و غیره)،‌ مواد سمعی و بصری (نوارهای کاست صوتی و ویدئویی) ، منابع الکترونیکی (VCD ,CD, DVD) و نقشه، برای بخشها و تالارهای کتابخانه مرکزی (11 تالار)،‌ کتابخانه های وابسته کتابخانه های تخصصی موزه در محل موزه مرکزی آستان قدس رضوی، کتابخانه تخصصی جغرافیا در محل کتابخانه مرکزی وکتابخانه تخصصی مخطوطات در محل کتابخانه مرکزی و کتابخانه تخصصی تاریخ در محل مدیریت اسناد و مطبوعات، جمعا 50 کتابخانه می پردازد. منابع اطلاعاتی عمدتا از طریق خریداری،‌ قانون واسپاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ وقف و اهداء افراد و سازمانها و بعضا مبادله، جذب کتابخانه های سازمان می شود. انتخاب و فراهم آوری منابع اطلاعاتی در همه زمینه های موضوعی انجام می شود اما تأکیدی ویژه بر حوزه های اسلام ، ایران و منابع مرجع وجود دارد. بخش سازماندهی و آماده سازی مواد وظایف این بخش شامل: 1- سازماندهی یا فهرستنویسی کتابها شامل: فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اردو همچنین سازماندهی مواد غیر کتابی شامل: وی سی دی، فیلم ویدئو، نوار کاست، نقشه و ...2- آماده سازی کتابها و سایر منابع، شامل تولید و نصب بارکد و لیبل و بسته بندی و ارسال منابع به بخشها و کتابخانه های وابسته درون شهری و برون شهری.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود