۱۳۹۳/۰۶/۱۹ - ۱۵:۴۲
یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در سیاستها و تحولات سازمان، حوزه ریاست سازمان است که شامل کارشناسانی می‌شود که مستقیماً زیر نظر رئیس سازمان فعالیت می‌کنند و عبارتند از: کارشناس آموزش ، کارشناس انتشارات ، کارشناس پژوهش ، کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ، کارشناس نظارت و بهره‌وری و مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه.

دفتر رئیس سازمان دفتر ریاست، بازوی اجرایی ریاست مؤسسه است که تنظیم برنامه‌ها، برنامه‌ریزی جلسات و یادآوری آنها، پی‌گیری مصوبات، پی‌گیری بعضی از امور جاری و انجام هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف سازمان را بر عهده دارد. در ضمن، پاسخ‌گویی به مراجعان حضوری و تلفنی و مکاتبه‌ها از طریق این دفتر انجام می‌گیرد.

الف) آموزش

این واحد کارشناسی در تیرماه 1381 تأسیس شده است. نمونه‌ای از فعالیتهای این واحد عبارت است از: برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان و مراجعان؛ تهیه بانک اطّلاعات و هماهنگی امور مربوط به آموزش کارورزان؛ برگزاری دوره‌های توجیهی قبل از شروع خدمت کارکنان؛ برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی.

ب) انتشارات

عمده‌ترین وظایف انتشارات، برنامه‌ریزی، کارشناسی، نظارت، هماهنگی، پی‌گیری و انجام امور فنی و چاپ موارد زیر است:

1. فهرستهای کتب خطی

2. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

3. طرحهای پژوهشی (اعم از کتاب یا مجموعه مقاله‌هایی که پس از اتمام طرح برای چاپ و نشر به انتشارات واگذار می‌شود.)

4. نشریه داخلی دانشورز

5. بروشورها

6. جزوات آموزشی

7. پوسترهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی.

ج)  پژوهش

شورای پژوهش و انتشارات از سال 1379 شروع به کار نموده و اهم وظایف آن عبارت است از برگزاری دوره‌های آموزشی در موضوع روش تحقیق، روش تنظیم پرسش‌نامه و... ؛ تعیین اولویتهای پژوهشی سازمان در زمینه‌های مدیریتی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، نسخ خطی، اسناد و موزه‌داری؛ حمایت ‌از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی بر مبنای اولویتهای پژوهشی‌سازمان؛ بررسی و هدایت طرحهای پژوهشی؛ فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای پژوهشی کارکنان؛ برگزاری همایشهای تخصصی. ادامه مطلب پژوهش

د) کارشناس سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

با ارتقای کتابخانه و موزه در سال 1382 به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد به منظور نیازسنجی اطلاعاتی مدیران، این واحد کارشناسی با وظایف ذیل تشکیل شد:

1. نیازسنجی اطلاعاتی مدیران عالی و میانی سازمان و طراحی فرمهای مناسب برای آنها

2. نظارت و پی‌گیری ارائه گزارشهای دوره‌ای توسط مدیران عالی و میانی بر اساس فرمهای طراحی شده

3. تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی گزارشهای دوره‌ای برای ارائه به مدیران عالی و میانی

4. بررسی و مستندسازی سامانه‌های اطلاعاتی موجود در سازمان

5. مطالعه و بررسی فناوری‌های جدید اطلاعاتی به منظور بهره‌گیری از آنها برای سازمان

6. مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه گزارش‌دهی سامانه‌های اطلاعاتی به مدیران عالی و میانی سازمان

7. مطالعه، بررسی و بهبود شاخصهای گزارش‌دهی سازمان.

ه ) نظارت و بهره‌وری

طبقه‌بندی و تدوین وظایف کارکنان، متناسب با نیازهای واقعی سازمان و استانداردهای لازم به منظور رهنمون کردن فرآیند ارائه خدمات به کمال مطلوب، همچنین تعیین معیارهای کارایی و ساز و کار سنجش عملکرد کارکنان از وظایف کارشناس نظارت و بهره‌وری می‌باشد.

و ) مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه

نظارت و پی‌گیری کلیه مراحل تهیه و تدوین فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیکی شمسه، به عهده مدیر اجرایی فصلنامه و نشریه الکترونیکی شمسه می‌باشد.

برچسب‌ها:
کارشناسان حوزه ریاست, رئیس سازمان
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود