۱۳۹۳-۰۶-۱۹

اداره کتابخانه عمومی

این اداره با 19 تالار و مخزن (مخزن کتابهای چاپی، تالار محققان، تالارهای مطالعه قفسه باز آقایان و بانوان، تالارهای قفسه بسته آقایان و بانوان، تالارهای گردش و امانت کتاب آقایان و بانوان، تالارهای مطالعه و گردش کتاب جوانان و نوجوانان پسر و دختر، تالار امانت مواد سمعی و بصری، تالارهای اینترنت آقایان و بانوان، کتابخانه جامع الکترونیکی، کتابخانه تخصصی جغرافیا، کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث، کتابخانه تخصصی ادبیات، تالار کتابهای خارجی و تالار قرآنها و نفایس) در خدمت آقایان و بانوان می‌باشد. تالارهای محققان و قفسه باز آقایان از ساعت 7 تا 22 و بقیه تالارها از ساعت 7 تا 19 پذیرای اعضا می‌باشند. تا پایان آذر سال 1389، تعداد کل اعضا حدود 140000 نفر بوده است. تعداد موجودی کتابهای چاپی کتابخانه مرکزی بیش از 000/600/1 جلد می‌باشد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود