۱۳۹۳-۰۶-۱۹

مدیریت امور اسناد و مطبوعات

سال 1359 آرشیو مطبوعات با تکیه بر نشریات وقفی و اهدایی موجود در کتابخانه مرکزی تأسیس شد. سال 1376 با عنوان اداره اسناد و مطبوعات با موجودی اولیه 000/463 برگ سند، کار خود را ادامه داد و از سال 1382، سطح سازمانی این اداره به مدیریت امور اسناد و مطبوعات با دو گروه اسناد، و مطبوعات ارتقا یافت. گروه اسناد دارای حدود هشت میلیون برگ سند می‌باشد و در گروه مطبوعات با حدود یازده هزار عنوان در قالب یک میلیون و 150هزار نسخه نشریه ادواری به محققان خدمات ارائه می‌شود. تاریخچه: اسناد تاریخی و مطبوعات قدیمی یکی از گنجینه‌های ارزشمند سازمان کتابخانه‌‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که سالها در این مرکز مورد بهره‌برداری اهل علم قرار گرفته است. سابقه تاسیس مدیریت اسناد و مطبوعات به سال 1376 بر می‌گردد. تا قبل از آن اسناد و مطبوعات در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شد. آرشیو مطبوعات این کتابخانه در سال 1359 به صورت مستقل با تکیه بر دریافت نشریات وقفی و اهدایی و خریداری تاسیس و به ارائه خدمات پرداخت. از سال 1369 با پیدا شدن اسناد آستان قدس در یکی از اماکن متبرکه که پیشینه تاریخی این بقعه مقدس را در برداشت، فصل جدیدی در منابع کتابخانه آستان قدس و هم‌چنین در تاریخ ایران گشوده شد. این اسناد در زیر مجموعه مطبوعات تحت عنوان آرشیو مطبوعات و اسناد قرار گرفت. با اضافه شدن برگ‌هایی دیگر از اسناد به این مجموعه گرانبها زمینه برای تاسیس اداره‌های مستقل فراهم گردید و مدیریت اسناد و مطبوعات در مره ماه 1376 تحت عنوان اداره اسناد و مطبوعات فعالیت خود را با موجودی 283 هزار برگ اسناد قدیمی آستان قدس و 180 هزار برگ مجموعه اسناد خانواده علم آغاز نمود به طوری که بعد از شش سال تلاش و کوشش مستمر توانسته است از راه گردآوری (خریداری، اهداء و وقف) اسناد مکتوب شامل اسناد اداری، احکام و فرامین و... و اسناد غیر مکتوب شامل نوارهای ویدئویی‌، کاست، کارتریج، مهر، عکس و... موجودی خود را به هفت میلیون افزایش دهد. اداره اسناد از سال 1382 به مدیریت امور اسناد و مطبوعات تغییر نام یافت که شامل: گروه اسناد، و گروه مطبوعات می‌باشد و به تفکیک به معرفی مختصر آن می‌پردازیم: 1- گروه اسناد: گردآوری، طبقه‌بندی، ارزشیابی، نگهداری، نمایه‌سازی و ارائه خدمات به محققان، انجام فعالیتهای پژوهشی با استفاده از اسناد موجود حفظ تاریخ شفاهی از طریق مصاحبه، از وظایف گروه فوق می‌باشد. در گروه اسناد مجموعه‌ای از اسناد مکتوب و اسناد غیر مکتوب نگهداری می‌شود که در انتها موجودی آن معرفی می‌گردد. گروه اسناد از بخشهای ذیل تشکیل یافته است: اسناد تاریخی و مطبوعات قدیمی یکی از گنجینه‌های ارزشمند سازمان کتابخانه‌‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که سالها در این مرکز مورد بهره‌برداری اهل علم قرار گرفته است. سابقه تاسیس مدیریت اسناد و مطبوعات به سال 1376 بر می‌گردد. تا قبل از آن اسناد و مطبوعات در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شد. آرشیو مطبوعات این کتابخانه در سال 1359 به صورت مستقل با تکیه بر دریافت نشریات وقفی و اهدایی و خریداری تاسیس و به ارائه خدمات پرداخت. از سال 1369 با پیدا شدن اسناد آستان قدس در یکی از اماکن متبرکه که پیشینه تاریخی این بقعه مقدس را در برداشت، فصل جدیدی در منابع کتابخانه آستان قدس و هم‌چنین در تاریخ ایران گشوده شد. این اسناد در زیر مجموعه مطبوعات تحت عنوان آرشیو مطبوعات و اسناد قرار گرفت. با اضافه شدن برگ‌هایی دیگر از اسناد به این مجموعه گرانبها زمینه برای تاسیس اداره‌های مستقل فراهم گردید و مدیریت اسناد و مطبوعات در مره ماه 1376 تحت عنوان اداره اسناد و مطبوعات فعالیت خود را با موجودی 283 هزار برگ اسناد قدیمی آستان قدس و 180 هزار برگ مجموعه اسناد خانواده علم آغاز نمود به طوری که بعد از شش سال تلاش و کوشش مستمر توانسته است از راه گردآوری (خریداری، اهداء و وقف) اسناد مکتوب شامل اسناد اداری، احکام و فرامین و... و اسناد غیر مکتوب شامل نوارهای ویدئویی‌، کاست، کارتریج، مهر، عکس و... موجودی خود را به هفت میلیون افزایش دهد. اداره اسناد از سال 1382 به مدیریت امور اسناد و مطبوعات تغییر نام یافت که شامل: گروه اسناد، و گروه مطبوعات می‌باشد و به تفکیک به معرفی مختصر آن می‌پردازیم: گردآوری، طبقه‌بندی، ارزشیابی، نگهداری، نمایه‌سازی و ارائه خدمات به محققان، انجام فعالیتهای پژوهشی با استفاده از اسناد موجود حفظ تاریخ شفاهی از طریق مصاحبه، از وظایف گروه فوق می‌باشد. در گروه اسناد مجموعه‌ای از اسناد مکتوب و اسناد غیر مکتوب نگهداری می‌شود که در انتها موجودی آن معرفی می‌گردد. گروه اسناد از بخشهای ذیل تشکیل یافته است بخش تاریخ شفاهی: با هدف جمع آوری، نگهداری و طبقه بندی خاطرات شفاهی مربوط به آستان قدس، آرشیو تاریخ شفاهی در سال 1376 در اداره اسناد تاسیس گردید. این آرشیو زیر مجموعه اداره اسناد می باشد رسالت آرشیو تاریخ شفاهی ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده در چهار چوب آیین نامه در راستای اطلاع رسانی، خدمات دهی، و انتقال آن به نسلهای آینده است. ادامه مطالب/لینک... شناسایی، گردآوری، بازبینی، طبقه‌بندی، تهیه شناسنامه و آماده سازی اولیه اسناد تحویل جهت ارسال به مخزن به عهده بخش فوق می‌باشد. که تاکنون بیش از دو و نیم میلیون برگ ارزشیابی شده است. اسنادی که ارزشیابی شده‌اند از مجموعه‌های مختلفی است که هم الکنون در مخزن اسناد نگهداری می‌شود. بخش مخزن اسناد ثبت، نگهداری و حفاظت از انواع اسناد تحویلی به مخزن اعم از اسناد خطی، چاپی، تصویری، شنیداری، هم‌چنین انجام فعالیتهای پژوهشی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان از حیث اسناد و کتب تاریخی از وظایف بخش فوق می‌باشد. این بخش شامل واحدهای ذیل می‌باشد. 1- کتابخانه تخصصی تاریخ: هدف از تاسیس این کتابخانه، تأمین نیازهای پژوهشی محققان و مراجعان و کارکنان مدیریت اسناد و مطبوعات می‌باشد. این کتابخانه در سال 1376 تاسیس و حدود 10000 جلد کتاب در حوزه تاریخ ایران، جهان، تاریخ اسلام و تاریخ مطبوعات دارد. از جمله منابع این کتابخانه انتشارات دولتی و بولتن‌ها و بروشورهای مؤسسات وابسته به آستان قدس است که تعدادی از آنها فهرست‌نویسی شده است. 2- تالار محققان اسناد: ارائه خدمات به محققان اسناد از طریق رایانه، اسکن سند و عکس و تبدیل فیلم و کاست به لوح فشرده از وظایف آن می‌باشد. 3- واحد پژوهش اسناد: بررسی اسناد و مطبوعات موجود در مخازن اسناد و مطبوعات، انتخاب موضوعهای پژوهشی، اولویت‌بندی موضوعها بر مبنای سیاستهای سازمان و در راستای سیاست اطلاع رسانی این اداره، تحقیق و پژوهش در موضوعهای مصوب شورای پژوهش سازمان، استفاده از راهنمایی و مشاوره اساتید دانشگاه و کارشناسان سند برای رفع مشکلات پژوهشی و تهیه و تنظیم مقالات در قالب دفاتر اسناد، از وظایف این واحد است. تاکنون کتاب تاریخ شفاهی، گزیده اسناد تاریخی از صفویه تا قاجار ج 1، دفتر اسناد ج اول و دوم و سوم و عکس‌های تاریخی ج 1 و اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران، گزیده اسناد ولادت امام رضا(ع)، مقاله نامه امام علی(ع)، چکیده نامه مقالات خراسان به چاپ رسیده است و عناوین ذیل نیز در حال پژوهش یا انتشارات: 1- دفتر اسناد ج 4 و 5 و 6 و 7. 2- گزیده عکسهای تاریخی آستان قدس و (آلبوم رجال) ج 2 3- گزیده اسناد تاریخی از صفویه تا قاجار ج 2 4- مکتب خانه‌ها و مدارس قدیمی آستان قدس 5- اسناد قشون در دوره قاجار 6- فهرست روزنامه‌های موجود در آرشیو مطبوعات 7- مقاله نامه امام رضا(ع) 8- اسناد ولایات و طوایف سیستان و قاینات اسناد دیداری و شنیداری بخش نمایه سازی و آماده سازی اسناد این بخش با بررسی اسناد و عکسها و استخراج کلیه واژه‌های مهم در قالب نمایه‌های رایانه‌ای، دست یابی محققان به مطالب مورد نیاز خود را از انبوه اسناد امکان پذیر می‌سازد. در این بخش علاوه بر نمایه سازی اسناد و عکسها براساس اصول فهرست‌نویسی، تعدادی دست نامه، فهرست، اصطلاح نامه تهیه شده است که به شرح ذیل می‌باشد: 1- تهیه نمایه الفبایی مزارع موجود در طومار‌های علیشاهی و عضد الملک (پاییز 1380). 2- تهیه نمایه کتاب شجره سلسله جلیله سادات رضوی(تابستان 81). 3- تهیه شیوه نامه نمایه سازی، چکیده نویسی، تدوین اصطلاح نامه و فهرست مستند اسامی (پاییز 81). 4- تهیه فهرست مستند اسامی موجود در اسناد و عکسهای نمایه سازی شده(پاییز 1381). 5- تهیه فهرست مستند اسامی نمایه سازی شده دارای مهر(زمستان 81). 6- تهیه اصطلاح نامه رضوی براساس اسناد و عکسهای نمایه سازی شده(بهار 82). 7- تهیه دستنامه اصطلاحات دفتری سیاق، تعریف برخی اصطلاحات موجود در اسناد همراه دستور العمل‌هایی جهت نمایه سازی اسناد دوره صفویه و افشاریه (پاییز 82). 8- تهیه نامه کتاب دستور الملوک. مجموعه‌‌های اسناد الف) اسناد مکتوب و نوشتاری: شامل کلیه فرمانها، رقم‌ها، اسناد و معاهدات سیاسی، افتصادی، اداری، اجتماعی، گزارش‌های فرهنگی، قضایی، حقوقی و مکاتبات خصوصی و خانوادگی می‌باشد که در زیر مجموعه‌هایی به شرح ذیل دارد: 1- مجموعه‌های کهن: - اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا اواخر قاجار شامل 283 هزار برگ مجموعه فوق گرانبهاترین اسناد اداری ایران محسوب می‌شود. نظام اداری تشکیلات مقدس آستان قدس نمادی از نظام اداری ایران در دوره‌های صفویه، افشاریه و قاجاریه است و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی در این اسناد به خوبی منعکس شده است. مراحل شناسنامه‌نویسی و ثبت آن تمام شده و اکنون در مرحله نمایه‌سازی است. اطلاعات آن وارد رایانه شده است2- مجموعه اسناد خانوادگی و شخصی: - اسناد خانواده علم: شامل 180000 برگ سند و پنج هزار قطعه عکس بسیار ارزشمند درباره تاریخ شرق ایران (سیستان، قاینات و خراسان) از دوره صفوی تا پهلوی است. این مجموعه نمادی از حکومتهای محلی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه می‌باشد. تمامی این اسناد شناسایی، ثبت و نمایه سازی شده است. - اسناد اهدایی بنیاد شهید(مجموعه آصف السلطنه): شامل 26 هزار برگ می‌باشد. مربوط به اسناد ملکی، حقوقی آصف السلطنه داماد مظفر الدین شاه قاجار و از ملاکین عصر قاجار است. محدوده جغرافیایی اسناد منطقه شمال غرب کشور، آذربایجان، قزوین، زنجان و مناطق مرکزی تهران، ساوه و ورامین را در بر می‌گیرد. اسناد فوق ثبت و ارزشیابی شده است. - اسناد موقوفه شاهوردیخان: این مجموعه: مجموعه‌هایی اهدایی به کتابخانه آستان قدس است. موضوع اصلی این مجموعه املاک وقفی شاهوردیخان و بیشتر اسناد آن شامل مکاتبات با متولیان موقوفه و امور مالی آن می‌باشد که ارزشیابی و نمایه سازی شده‌اند. - اسناد بزرگ نیا تاجر خراسانی تعداد 846 برگ سند اهدایی توسط خانم فاطمه بزرگ نیا که مربوط به امور تجاری حاجی عبدالحسین تاجر تهارنی و حاجی آقا بزرگ تهرانی پدر وی است. موضوع آن بیشتر مصالحه نامه و اجاره خط. 3- مجموعه‌های معاصر - اسناد بایگانی‌های آستان قدس رضوی با تغییر نظام اداری از دوره پهلوی، ثبت و حفظ اسناد در آستان قدس نیز نظام تازه‌ای یافت. و بدین ترتیب، نخستین بایگانی آستان قدس از سال 1304 ﻫ. ش تاسیس شد. میلیونها برگ سفید و مدرک و پرونده در بایگانی‌های آستان قدس گرد آمده که تاکنون اداره اسناد طبق ضوابط خود بیش از بیست میلیون برگ از این اسناد را از بایگانی راکد آستان قدس موجود که نیمی از آن را تحویل گرفته و تهیه شناسنامه و ثبت آنها را در دستور کار خود قرار داده است. موضوع اصلی این اسناد عبارت است از مکاتبات اداری در رده‌های مختلف سازمانی، صورت جلسه‌ها، آیین نامه‌ها، اساس نامه‌ها، احکام اداری، مصوبه‌ها، کمک به فقرا، امور فرهنگی، دفاتر اندیکاتور و غیره. - مجموعه اسناد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی: این مجموعه سی هزار برگ شامل مکاتبات آستان قدس با کتابخانه مرکزی در دوره پهلوی است. و موضوعات خزانه، اراضی، حسابداری و کتابخانه را در بر می‌گیرد. - مجموعه تصاویر اسناد مکاتبات آستان قدس دوره انقلاب اسلامی: این تصاویر موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد و صرفاً مکاتباتی است که ترشیح یا دستوری از تولیت عظمی آستان قدس در حاشیه آن وجود دارد. این اسناد در سالهای 1374 و 1375 از روابط عمومی کل به کتابخانه تحویل داده شد. 4- مجموعه‌های متفرقه: این اسناد به صورتهای مختلف اهدایی، وقفی و خریداری به اداره اسناد رسیده است. و انواع اسناد را در بر می‌گیرد. ب) اسناد غیر مکتوب ( اسناد دیداری و شنیداری) با توجه به اهمیت عکس، نوار و فیلم به عنوان اسناد مهم و معتبر، این مدیریت در کنار جمع آوری و طبقه بندی اسناد نوشتاری، گردآوری و طبقه بندی اسناد دیداری نیز پرداخته است. تعداد 30 هزار قطعه عکس از رجال، دولتی و دیوانی، اماکن تاریخی، وقایع و رخدادهای تاریخی و مذهبی، 20 هزار برگ نقشه در این مدیریت موجود است. از میان اسناد صوتی و تصویری تعداد چهارصد حلقه فیلم پروژکتوری و ویدئویی، 11500 صفحه گرامافون و 1160 حلقه نوار ریلی و نوار کاست مربوط به وقایع تاریخی، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در مخزن اسناد نگهداری می‌شود. برخی املاک آستان قدس است: - اسناد حاج حسین آقا ملک - اسناد سیدجلال الدین تهرانی - اسناد خریداری شده از آقای گلبن(وزارت عدلیه در دوره قاجار) - اسناد خانواده شجاع رضوی - اسناد تعزیه خوانی - و دهها مجموعه شخصی اهدایی و خریداری تاکنون ارزشیابی و طبقه بندی و اطلاعات آن از طریق سیستم نرم‌افزار سازمان قابل بازیابی است و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات بیشتر از طریق پست الکترونیکی و یا ایمیل مدیریت دریافت نمایند. ___________________________________________________________ 2- گروه مطبوعات: این گروه از سال1359 به صورت مستقل بر مبنای نشریات وقفی و اهدایی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تأسیس شد و اکنون زیر نظر مدیریت امور اسناد و مطبوعات فعالیت می نماید. وظایف اصلی گروه: فراهم آوری، آماده سازی، نگهداری، اطلاع رسانی و ارائه خدمات مجموعه نشریات داخلی و خارجی است که از طریق اهداء، خرید، وقف و مبادله فراهم می گردد. در حال حاضرگروه مطبوعات دارای حدود 6700 عنوان نشریه، بالغ بر787612 نسخه می باشد که در 31346 جلد صحافی شده است. از این مجموعه بیش از 1600 عنوان نشریات جاری را تشکیل می دهد. گروه مطبوعات دارای دو بخش به شرح ذیل می باشد: این بخش با بررسی اسناد و عکسها و استخراج کلیه واژه‌های مهم در قالب نمایه‌های رایانه‌ای، دست یابی محققان به مطالب مورد نیاز خود را از انبوه اسناد امکان پذیر می‌سازد. در این بخش علاوه بر نمایه سازی اسناد و عکسها براساس اصول فهرست‌نویسی، تعدادی دست نامه، فهرست، اصطلاح نامه تهیه شده است که به شرح ذیل می‌باشد: 1- تهیه نمایه الفبایی مزارع موجود در طومار‌های علیشاهی و عضد الملک (پاییز 1380). 2- تهیه نمایه کتاب شجره سلسله جلیله سادات رضوی(تابستان 81). 3- تهیه شیوه نامه نمایه سازی، چکیده نویسی، تدوین اصطلاح نامه و فهرست مستند اسامی (پاییز 81). 4- تهیه فهرست مستند اسامی موجود در اسناد و عکسهای نمایه سازی شده(پاییز 1381). 5- تهیه فهرست مستند اسامی نمایه سازی شده دارای مهر(زمستان 81). 6- تهیه اصطلاح نامه رضوی براساس اسناد و عکسهای نمایه سازی شده(بهار 82). 7- تهیه دستنامه اصطلاحات دفتری سیاق، تعریف برخی اصطلاحات موجود در اسناد همراه دستور العمل‌هایی جهت نمایه سازی اسناد دوره صفویه و افشاریه (پاییز 82). 8- تهیه نامه کتاب دستور الملوک. مجموعه‌‌های اسناد الف) اسناد مکتوب و نوشتاری: شامل کلیه فرمانها، رقم‌ها، اسناد و معاهدات سیاسی، افتصادی، اداری، اجتماعی، گزارش‌های فرهنگی، قضایی، حقوقی و مکاتبات خصوصی و خانوادگی می‌باشد که در زیر مجموعه‌هایی به شرح ذیل دارد: 1- - اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا اواخر قاجار شامل 283 هزار برگ مجموعه فوق گرانبهاترین اسناد اداری ایران محسوب می‌شود. نظام اداری تشکیلات مقدس آستان قدس نمادی از نظام اداری ایران در دوره‌های صفویه، افشاریه و قاجاریه است و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی در این اسناد به خوبی منعکس شده است. مراحل شناسنامه‌نویسی و ثبت آن تمام شده و اکنون در مرحله نمایه‌سازی است. اطلاعات آن وارد رایانه شده است2- - اسناد خانواده علم: شامل 180000 برگ سند و پنج هزار قطعه عکس بسیار ارزشمند درباره تاریخ شرق ایران (سیستان، قاینات و خراسان) از دوره صفوی تا پهلوی است. این مجموعه نمادی از حکومتهای محلی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه می‌باشد. تمامی این اسناد شناسایی، ثبت و نمایه سازی شده است. - اسناد اهدایی بنیاد شهید(مجموعه آصف السلطنه): شامل 26 هزار برگ می‌باشد. مربوط به اسناد ملکی، حقوقی آصف السلطنه داماد مظفر الدین شاه قاجار و از ملاکین عصر قاجار است. محدوده جغرافیایی اسناد منطقه شمال غرب کشور، آذربایجان، قزوین، زنجان و مناطق مرکزی تهران، ساوه و ورامین را در بر می‌گیرد. اسناد فوق ثبت و ارزشیابی شده است. - اسناد موقوفه شاهوردیخان: این مجموعه: مجموعه‌هایی اهدایی به کتابخانه آستان قدس است. موضوع اصلی این مجموعه املاک وقفی شاهوردیخان و بیشتر اسناد آن شامل مکاتبات با متولیان موقوفه و امور مالی آن می‌باشد که ارزشیابی و نمایه سازی شده‌اند. - اسناد بزرگ نیا تاجر خراسانی تعداد 846 برگ سند اهدایی توسط خانم فاطمه بزرگ نیا که مربوط به امور تجاری حاجی عبدالحسین تاجر تهارنی و حاجی آقا بزرگ تهرانی پدر وی است. موضوع آن بیشتر مصالحه نامه و اجاره خط. 3- اسناد بایگانی‌های آستان قدس رضوی با تغییر نظام اداری از دوره پهلوی، ثبت و حفظ اسناد در آستان قدس نیز نظام تازه‌ای یافت. و بدین ترتیب، نخستین بایگانی آستان قدس از سال 1304 ﻫ. ش تاسیس شد. میلیونها برگ سفید و مدرک و پرونده در بایگانی‌های آستان قدس گرد آمده که تاکنون اداره اسناد طبق ضوابط خود بیش از بیست میلیون برگ از این اسناد را از بایگانی راکد آستان قدس موجود که نیمی از آن را تحویل گرفته و تهیه شناسنامه و ثبت آنها را در دستور کار خود قرار داده است. موضوع اصلی این اسناد عبارت است از مکاتبات اداری در رده‌های مختلف سازمانی، صورت جلسه‌ها، آیین نامه‌ها، اساس نامه‌ها، احکام اداری، مصوبه‌ها، کمک به فقرا، امور فرهنگی، دفاتر اندیکاتور و غیره. - مجموعه اسناد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی: این مجموعه سی هزار برگ شامل مکاتبات آستان قدس با کتابخانه مرکزی در دوره پهلوی است. و موضوعات خزانه، اراضی، حسابداری و کتابخانه را در بر می‌گیرد. - مجموعه تصاویر اسناد مکاتبات آستان قدس دوره انقلاب اسلامی: این تصاویر موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد و صرفاً مکاتباتی است که ترشیح یا دستوری از تولیت عظمی آستان قدس در حاشیه آن وجود دارد. این اسناد در سالهای 1374 و 1375 از روابط عمومی کل به کتابخانه تحویل داده شد. 4- این اسناد به صورتهای مختلف اهدایی، وقفی و خریداری به اداره اسناد رسیده است. و انواع اسناد را در بر می‌گیرد. ب) اسناد غیر مکتوب ( اسناد دیداری و شنیداری) با توجه به اهمیت عکس، نوار و فیلم به عنوان اسناد مهم و معتبر، این مدیریت در کنار جمع آوری و طبقه بندی اسناد نوشتاری، گردآوری و طبقه بندی اسناد دیداری نیز پرداخته است. تعداد 30 هزار قطعه عکس از رجال، دولتی و دیوانی، اماکن تاریخی، وقایع و رخدادهای تاریخی و مذهبی، 20 هزار برگ نقشه در این مدیریت موجود است. از میان اسناد صوتی و تصویری تعداد چهارصد حلقه فیلم پروژکتوری و ویدئویی، 11500 صفحه گرامافون و 1160 حلقه نوار ریلی و نوار کاست مربوط به وقایع تاریخی، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در مخزن اسناد نگهداری می‌شود. برخی املاک آستان قدس است: - اسناد حاج حسین آقا ملک - اسناد سیدجلال الدین تهرانی - اسناد خریداری شده از آقای گلبن(وزارت عدلیه در دوره قاجار) - اسناد خانواده شجاع رضوی - اسناد تعزیه خوانی - و دهها مجموعه شخصی اهدایی و خریداری تاکنون ارزشیابی و طبقه بندی و اطلاعات آن از طریق سیستم نرم‌افزار سازمان قابل بازیابی است و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات بیشتر از طریق پست الکترونیکی و یا ایمیل مدیریت دریافت نمایند. ___________________________________________________________ این گروه از سال1359 به صورت مستقل بر مبنای نشریات وقفی و اهدایی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تأسیس شد و اکنون زیر نظر مدیریت امور اسناد و مطبوعات فعالیت می نماید. وظایف اصلی گروه: فراهم آوری، آماده سازی، نگهداری، اطلاع رسانی و ارائه خدمات مجموعه نشریات داخلی و خارجی است که از طریق اهداء، خرید، وقف و مبادله فراهم می گردد. در حال حاضرگروه مطبوعات دارای حدود 6700 عنوان نشریه، بالغ بر787612 نسخه می باشد که در 31346 جلد صحافی شده است. از این مجموعه بیش از 1600 عنوان نشریات جاری را تشکیل می دهد. گروه مطبوعات دارای دو بخش به شرح ذیل می باشد: بخش سفارش، فهرستنوسی، ثبت ومخازن مطبوعات این بخش با واحد های زیر مجموعه وظایفی به شرح ذیل را به عهده دارد: - شناسائی، سفارش، جذب، فراهم آوری، پیگیری و تامین کسری نشریات - آماده سازی، فهرستنویسی و ثبت مطبوعات - ورود اطلاعات و موجودی نشریات به بایگاه نرم افزاری نشریات ادواری در شبکه(سیمرغ) - حفاظت و نگهداری مطبوعات در مخازن ( آرشیو - پیش آرشیوی) - نمایه سازی و چکیده نویسی مطبوعات - گردآوری و طبقه بندی بریده های جراید - گردآوری و طبقه بندی شبنامه ها بخش تالار های مطالعه مطبوعات بخش تالارهای گروه مطبوعات آستان قدس رضوی با دارا بودن چهار تالار با عناوین تالار محققان مطبوعات فارسی ، تالار محققان مطبوعات غیر فارسی ، تالار مطبوعات آماده ارائه خدمات تخصصی و عمومی به تمام اقشار جامعه می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه فرمایید:library.aqr.ir/doc

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود