شکل گیری هسته اولیه مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دوره صفوی و در کتابخانه بود. این کتابخانه در جوار حرم حضرت رضا(ع) درسده های نخستین قرن 10ه. ق. شکل گرفت و تمامی آثار مکتوب وقفی و اهدایی در آن نگهداری و ضبط شد. هر چند پیش از آن، از قرن 4ه.ق. قرآنها و جزوات قرآنی که وقف روضه منوره شده بود در قرآن خانه نگهداری می شد.

قدیمی ترین آرشیو تشکیلات مذهبی در ایران : از جمله آثار خطی که در زمان ایجاد کتابخانه در دوره صفوی به آن سپرده شد اسناد وقفنامه های مربوط به حرم و تشکیلات بارگاه امام رضا(ع)بود و این هسته اولیه تشکیل مرکز اسناد آستان قدس بود. حفظ و نگهداری این وقفنامه ها که عمده ترین اسناد درآمد، هزینه و مصارف آستان قدس محسوب می گردید بسیار اهمیت داشت چراکه مبنای چگونگی اداره بسیاری از تشکیلات داخلی آستان قدس، پرداخت حقوق و مواجب کارکنان و سایر هزینه ها به صورت مکتوب و طبق نظر و شرایط واقفان در آن ذکر شده بود .این اسناد در واقع آیین نامه های داخلی تشکیلات اداری آستان قدس محسوب می شدند و متولیان باید طبق آن به اداره حرم می پرداختند. در همان زمان ، برای حفظ و بازیابی وقف نامه ها، فهرستی از آنها تهیه می شد و به همراه اصل وقفنامه تحویل کتابدار کتابخانه می گردید. در دوره قاجار بر تنوع اسنادی که به کتابخانه سپرده شد افزوده گردید و غیر از وقفنامه ها، احکام وفرامین شاهان، مصالحه خط، اجاره نامه، و...که مرتبط با محتوای وقفنامه ها بود به این مجموعه برای نگهداری واگذار شد و مانند دوره های قبل فهرستهایی از آن تهیه شد که در فهرست های دوره قاجار موجود است تا دوره پهلوی اسناد موجود در کتابخانه منحصربه همین وقفنامه ها و اسناد مرتبط با آن بودند که تحویل رئیس کتابخانه شده بود...لینک

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید