۱۳۹۳-۰۶-۱۹

اداره فناوری اطلاعات

این اداره وظایف زیر را بر عهده دارد:
تهیه تجهیزات رایانه‌ای سازمان؛ تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز سازمان؛ توسعه و نگه‌داری شبکه‌های سازمان شامل اینترنت، اینترانت، وب‌سایت و کتابخانه دیجیتالی؛ پشتیبانی از نرم‌افزار جامع کتابخانه و شبکه کتابخانه؛  
حفاظت از اطلاعات الکترونیکی سازمان؛ تعمیر و تعویض قطعات و.... 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود