۱۳۹۶-۰۶-۱۳

طرح امانت بین کتابخانه ای ثامن

در راستای دست یافتن به چشم انداز بیست ساله سازمان ( غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای موزه ای و گنجینه اسناد و نفایس در منطقه و جهان اسلام ) طرح امانت بین کتابخانه ای ثامن با اهداف ...(ادامه)

فایل های ضمیمه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود