۱۳۹۳-۰۷-۱۲

بخش گردش کتاب و مطالعه بانوان

i.    بخش گردش و امانت كتاب بانوان يكي از كليدي ترين بخشهاي كتابخانه مركزي است كه با داشتن قريب به يكصد و چهل هزار نسخه كتاب در موضوعات مختلف پذيراي خيل عظيمي از مراجعين محترم مي باشد.
اين بخش با مساحت 500 مترمربع و مجموعه اي بالغ بر 140200 جلد كتاب  به عنوان بزرگترين بخش مخصوص بانوان در سال 1382 با هدف ارائه خدمات اماني به صورت مستقل از قفسه باز بانوان، درموضوعات مختلف، مخصوصاً كتابهاي درسي دانشگاهي و تست و آزمونهاي ارشد و دكتري ارائه خدمات مي نمايد. اعضا با كدهاي عضويت 70 - 1  شامل اساتيد حوزه و دانشگاه، طلاب، دانشجويان، كارمندان و مشاغل آزاد مي توانند از اين بخش استفاده نمايند.
درحال حاضر تعداد اعضاي اين بخش، بيش از 50000 نفر مي باشدكه روبه افزايش است.
نحوه استقرار كتابها در قفسه ها بر اساس نظام رده بندي ديويي است. مراجعان جهت دسترسي سريعتر به كتاب مورد نظرشان با مراجعه به واحد اطلاع رساني مستقر در بخش و با استفاده از تابلوهاي نصب شده بر روي قفسه ها راهنمايي مي شوند.
خدمات بخش شامل اطلاع رساني، امانت، تحويل است. تهيه پرينت از ليست منابع، پيگيري ديركردها، خدمات رزرو از ديگرخدمات اين بخش است.
اعضاي محترم مي تواند نسبت به كتابهاي كه در مجموعه بخش موجود نيست و يا كتابهاي جديد و تازه نشر كه براي ديگر اعضا مي تواند مفيد باشد در ليست كتابهاي درخواستي (در ميز امانت) يادداشت نمايند، تا نسبت به خريداري و تكميل مجموعه اقدام گردد.
 الف. امانت كتاب: با توجه به كد مندرج در كارت، در هر نوبت كتاب ها به مدت حداكثر یک ماه امانت داده مي شود.
كد 1 اساتيد ، دانشجويان مقطع دكتري                             = تعداد منابع اماني 5 نسخه
كد 2 و 21فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد                       = تعداد منابع اماني 4 نسخه
كد 31 دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد                          = تعداد منابع اماني 4 نسخه
كد 3 دانشجويان يا فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي            = تعداد منابع اماني 3 نسخه
كد 4 دانشجويان يا فارغ التحصيلان  مقطع كارداني              = تعداد منابع اماني 3 نسخه
كد 5 اعضاء با مدرك ديپلم و مشاغل آزاد                         = تعداد منابع اماني 3 نسخه
كد 60 دانش آموزان و يا فارغ التحصيلان پيش دانشگاهي      = تعداد منابع اماني 2 نسخه
كد 70 دانش آموزان استعدادهاي درخشان راهنمايي            = تعداد منابع اماني 2 نسخه
 ii.     در صورت مفقود شدن كارت عضويت ، عضو موظف است به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي ديگران از كارت عضويتش، ضمن اطلاع به بخش، براي صدور كارت المثني به واحد عضويت مراجعه نمايد.
iii.     در صورت سوء استفاده از كارت عضويت (در اختيار شخص ديگري قراردادن و ... )، عضو خاطي به مدت يك ماه از خدمات بخش محروم و در صورت تكرار در نوبت دوم، دو ماه و در نوبت سوم به مدت شش ماه از خدمات بخش محروم خواهد شد.
iv.     آسيب زدن به كتابهاي اماني نظير خط كشي، تورق نامناسب، آسيبهاي فيزيكي به كتاب(خيس خوردگي، پاره نمودن اوراق) با توجه به وقفي بودن مجموعه علاوه بر ملاحظات شرعي كه بر گردن عضو مي باشد، عضو بايد نسبت به رفع آنها عمل نمايد و در صورت آسيب جدي كه كتاب غير قابل استفاده باشد، بايد اصل كتاب خريداري گردد.
 ب. تحويل كتاب: اعضا موظف مي باشند منابع امانتي خود راحداقل بعد از 48 ساعت وحداكثر بعد از 30 روز تحويل نمايند.
v.    ديركرد كتاب مشمول جريمه نقدي مي باشد.
vi.    در صورت مفقود شدن كتاب امانتي، عضو موظف است پس از اطلاع به بخش، اصل كتاب را خريداري و به مسئول بخش تحويل دهد، در صورت ناياب بودن كتاب، با نظر مسئول بخش نسبت به مشابه كتاب اقدام نمايد.
 د. مركز اطلاع رساني: اين قسمت داراي چندين رايانه جهت جستجوي آزاد مراجعان مي باشد و كتابدار اطلاع رسان مستقر در بخش آماده پاسخگويي به مراجعان و راهنمايي آنان مي باشد. از خدمات مهم اين قسمت، آموزش و راهنمايي مراجعان، جستجوي منابع، تهيه پرينت از ليست منابع موجود در كتابخانه هاي آستان قدس رضوي مي باشد.
•    جهت جستجوي اينترنتي مي توانيد از طريق سايت سازمان library.aqr.ir  اقدام نماييد.
•    تلفن: 32232004-051  داخلی 3364 و 3367
•    تلفن مستقیم: 32219902-051

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید