۱۳۹۳-۰۷-۱۲

تالار محققان منابع خطی

تالار محققان منابع خطی جهت استفاده فهرستنگاران، کتابشناسان، استادان، دانش پژوهان، نویسندگان و دانشجویان در نظر گرفته شده است، مراجعین محترم می توانند با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر با تأیید مسئولان اداره از خدمات تالار محققان استفاده نمایند.
 محققان محترم می توانند برای کسب اطلاعاتی بیشتر با شماره تلفن 8-2232004 داخلی 385 تماس حاصل نمایند.
خدمات و امکانات
• اجازه مطاله کتب خطی، سنگی، عکسی و میکروفیلم به مراجعان در صورت تأیید مسؤلان اداره.
• ارائه خدمات پایگاههای اطلاعاتی تخصصی و نرم افزاری مرتبط(سی دی، وی سی دی).
• ارائه خدمات جستجوی اطلاعات تخصصی از اینترنت.
• جستجوی اطلاعات کتابشناختی نسخه های خطی در نرم افزار کتابخانه ای سازمان.
• امکان تهیه پرینت اطلاعات کتابشناختی پایگاههای مرتبط در نرم افزار کتابخانه ای مطابق تعرفه های اعلام شده.
• معرفی محققان محترم به کارشناس و ارزیاب کتب خطی در جهت مرتفع شدن سؤالاتشان در زمینه کتب خطی-(نسخه شناسی- کتابشناسی).
• معرفی محققان محترم به بخش فیلمتیک جهت تهیه تصویر از نسخ خطی.
• منابع این کتابخانه به امانت داده نمی شود.
• تالار محققان اداره مخطوطات در حال حاضر در ساعات اداری همه روزه آماده خدمت رسانی به محققان می باشد.
• معرفی محققان محترم به استاد خوشنویس در صورت داشتن سؤال در زمینه انواع خطوط رایج در نسخه های خطی.
• خدمات دهی به صورت تلفنی- محققین می توانند با شماره تلفن 8-2232004 داخلی 385 تماس حاصل نمایند.
تبصره 1- امکان استفاده از اینترنت به صورت نیمه بهاء ویژه محققان می باشد.
تبصره2- اخذتصویر از نسخ خطی فقط با اجازه رئیس و معاون اداره و رئیس بخش مخطوطات می باشد.
  کتابخانه تخصصی مخطوطات
کتابخانه تخصصی مخطوطات جهت استفاده کتابداران، فهرستنگاران، کتابشناسان، استادان، دانش پژوهان و نویسندگان در محل تالار محققان اداره مخطوطات قرار دارد. ‌ مراجعین محترم می توانند با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر با تایید مسوولان اداره از خدمات کتابخانه تخصصی مخطوطات استفاده نمایند.
خدمات و امکانات
• امکان استفاده از کتب مرجع، فرهنگها و دایره المعارفهای فارسی .
• استفاده از منابع تخصصی موجود در کتابخانه تخصصی (کتابشناسی، نسخه شناسی، رجال شناسی، نسخه های خطی).
• امکان استفاده از نشریات.
• استفاده از فهارس کتب خطی.
• ‌اجازه مطالعه کتب خطی، سنگی، عکس و میکروفیلم از صورت تایید مسوولان.
• ارائه خدمات منابع الکترونیکی تخصصی و نرم افزارهای مرتبط.
• ‌جستجوی اطلاعات کتابشناختی نسخه های خطی در نرم افزار کتابخانه ای سازمان.
• امکان تهیه پرینت اطلاعات کتابشناختی پایگاههای مرتبط در نرم افزار کتابخانه.
• معرفی محققان به بخش فیلمتک جهت تهیه تصویر از نسخ خطی.
• معرفی محققان به کارشناس و ارزیاب کتب خطی در جهت مرتفع شدن سوالاتشان در زمینه کتب خطی (کتابشناسی و نسخه شناسی).
• ‌کتابخانه تخصصی مخطوطات در حال حاضر در ساعات اداری همه روزه آماده خدمت رسانی به محققان می باشد.
تبصره 1: ‌ امکان استفاده از اینترنت به صورت نیمه بهاء می باشد.
تبصره 2: اخذ تصویر وی سی دی از نسخ خطی با دستور ریاست یا معاونت اداره و یا کارشناس مسئوول و ارزیاب خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید