۱۳۹۳/۰۸/۲۴ - ۱۲:۴۶
منابع کتابخانه

مرکز کتابخانه ها ، موزه و اسناد آستان قدس رضوی از زمان صفویه تاکنون وارث منابع نفیس و نادری است که در ایران و جهان اسلام کم نظیر و بی نظیر است. در این آلبوم تصویری نمونه ای از نفایس و نوادر این سازمان را مشاهده خواهید کرد.

23.png 58.jpg 13.png 41.jpg 7.png 11.png 46.jpg 39.png 1.png 32.png 31.png 64.jpg 47.jpg 2.png 61.jpg 69.jpg 26.png 51.jpg 15.png 45.png 25.jpg 16.png 3.png 42.jpg 63.jpg 5.png 67.jpg 35.jpg 57.jpg 19.png 24.png 50.jpg 43.png 65.jpg 8.png 6.png 44.png 20.png 21.png 53.jpg 9.png 55.jpg 37.png 66.jpg 30.png 33.png 18.png 52.jpg 10.png 49.jpg 48.jpg 28.png 38.png 40.png 29.png 4.png 62.jpg 59.png 14.png 36.jpg 56.jpg 27.png 34.jpg 54.jpg 12.jpg 17.png 60.jpg 22.png 68.jpg
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود