The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۳-۰۸-۲۴
دست نوشته ها

سازمان کتابخانه ها وموزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای گنجینه ای عظیم از دست نوشته ها با قدمتی از دوران صفویه می باشد.

پیوست ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید