۱۳۹۸-۰۱-۳۱
ليست واقفين عمده كتابهاي چاپي فارسي ، عربي و ساير زبانها بهمن ماه 97

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

23

آقای رضا خوراکیان (رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی)

1

637

آقای محمدرضا عجمی (مسئول تشریفات دفتر قائم مقام صحن آزادی حرم مطهر)

2

187

آقای محمود مومن

3

120

آقای دكتر علیرضا اسماعيل زاده (مدير اداره نذورات كل آستان قدس رضوی)

4

95

آقای سید فاضل ساداتی

5

71

خانم دکتر مینو قره بگلو (مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

6

60

خانم سمیه عبداللهی

7

50

حجت الاسلام آقای پیمان آئینی (مولف)

8

50

خانم مریم امینی گرام

9

19

خانم خدیجه اکبری خور

10

16

آقای دکتر سید عبدالحمید معصومی (مولف)

11

16

آقای سید مهدی شریفی سرند

12

15

آقای احمد بیقرار

13

11

آقای سید جمال موسوی اردی (مولف)(خادمیار اردبیلی)

14

10

آقای روح اله باغشنی (مولف)

15

10

آقای محمد تقی عباسی (مولف)

16

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید