رونمایی

به گزارش گنجینه رضوی در سه شنبه فرهنگی این هفته از نسخه خطی صحیفه سجادیه رونمایی شد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود