۱۳۹۸-۰۲-۲۳

مديريت بازاريابي در صنعت گردشگري

در سالهای اخیر، صنعت گردشگری به عنوان مهم ترین فعالیت اقتصادی جهان پس از صنایع تولید محصولات نفتی، صنایع خودروسازی تبدیل شده است. در واقع گردشگری بزرگترین صنعت رو به گسترش در قرن حاضر(قرن 21 میلادی) می باشد و روز به روز این صنعت در حال تغییر و تنوع در ارائه خدمات، محصولات و توسعه آن می باشد.

در فصل اول به بازاریابی گردشگری پرداخته شده است که در این راستا اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی را بررسی نموده و ارکان صنعت گردشگری و باورها و ارزشهای گردشگران را تشریح می نماید.

نویسنده در فصول بعدی به مفاهیم نوین در عملیات بازریابی گردشگری، عملیات بازاریابی استراتژیک، بازارهای گردشگران، عملیات بازاریابی، بازاریابی گردشگری و نقش قیمت در بازاریابی پرداخته است.

در فصل نهم کتاب به روشهای تبلیغات در بازاریابی گردشگری اشاره مفصل شده است. پیشبرد فروش، مدیریت روابط مشتریان و مدیریت بازاریابی محصولات گردشگری از دیگر عناوین کتاب می باشد.

شاخصه ارزشمند کتاب را می توان چنین ذکر کرد که در هر فصل مقدمه ای ذکر کرده است و در پایان هر فصل خلاصه ای از فصل یاد شده را اورده است. در پایان کتاب، دارای واژگان کلیدی می باشد.

منبع
شماره دیویی: م845الف4791/338

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود