عنوان اصلي این دایره المعارف: .Monstres et dragons, c2006 است که توسط بنوا دولالاندر و ترجمه و تاليف مهدي ضرغاميان نوشته شده است. تصويرسازهای جالب و مهیج این کتاب توسط محمدحسين ماتک، بنژامين باشليه، کريستف بلن، ژرمي کلاپن و ... صورت گرفته است. این کتاب متناسب و مورد نیاز گروه سني: ج، د (ابتدایی و راهنمای)می باشد. این دایره المعارف مرجع کم و بیش کامل درباره موجودات خیالی است که انسانهای سراسر جهان، خصوصا کودکان و نوجوانان در همه قاره ها و کشورها در سده های گذشته ساخته و پرداخته اند. متن کتاب شامل اژدهاها، غول و هیولاها، هیولاهای افسانه ای، دیوهای ایران باستان است و در کل جوابگوی سوالاتی از این قبیل می باشد: غول ها کجا زندگی می کنند؟ چگونه زندگی می کنند؟ چه چیزای می خورند؟ با آدمها چه رفتاری خواهند داشت؟ و آدمها با غولها چه می کنند...

سازندگان:
بنوا دولالاندر؛ ترجمه و تاليف مهدي ضرغاميان, نشر: تهران: محراب قلم، کتابهاي مهتاب، 1۳۹۷.
منابع:
شمارۀ راهنماي دیویی: د 624 د 398/2
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود