ثبت لحظات خاطره انگيز دفاع مقدس، هنر مرداني است كه امروز از آنها با نام « افسران جنگ نرم» نيز ياد مي شود و عكسهايي كه از آن روزهاي شورانگيز برجاي مانده، حكايت از حماسه آفريني و پايداري رزمندگان غيور كشورمان دارد.

كتاب «عكاس لشكر خراسان» كه برگرفته از دهها ساعت مصاحبه و يادداشتبرداري از خاطرات شفاهي جناب سروان محمد محتشميپور- عكاس، فيلمبردار و خبرنگار لشكر 77  خراسان- است در سه فصل به نگارش درآمده است. فصل اول به زندگينامه و خاطرات ايشان مي پردازد. فصل دوم به عكاسي جنگ اختصاص دارد و فصل سوم شامل تصاوير مي باشد.

از آنجا كه ايشان به عنوان فعال انقلابي و رزمنده ارتشي در برهه هاي تاريخي خاصي از دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس حضور فعال داشته و شاهد عيني برخي وقايع بودهاست، لذا گنجينه خاطراتشان ارزشمندتر و خواندنيتر جلوه مينمايد.

با مطالعهي فصل اول كتاب، اطلاعات بسيار خوبي دربارهي تاريخچهي روستاي سنو-زادگاه ايشان- و آيين هاي محلي آن،وضعيت آموزش و پرورش قبل از انقلاب، آشنايي با فعاليتهاي انقلابي و سياسي در بجنورد و مشهد و ..به دست خواهيدآورد.

در صفحه 41 كتاب چنين ميخوانيم: اگر اكنون در كشورهاي غربي، بانوان مسلمان و محجبه را به دانشگاه و مدرسه يا ادارههاي دولتي راه نميدهند، در سال 1350 نيز همين شرايط در ايران برقرار بود و سه بار همسر بيمار مرا به سبب چادر بر سرداشتن، از بيمارستان ارتش بيرون كردند.

همچنين عكسهاي ماندگاري كه ايشان از شخصيتهاي سياسي و نظامي و صحنههاي جنگ تحميلي در مدت 61ماه حضور در جبهه تهيه نمودهاند بر غناي كتاب افزودهاست.

سازندگان:
رامين رامين‌نژاد, مشهد: کتاب کامياب، ‎۱۳۹۷.
منابع:
شماره راهنما: رگ 299م 0843092 /955
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید