۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۰۹:۰۳
شادمانی

    در این کتاب­، به بررسی موضوع نشاط و شادمانی ازمنظر قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) خواهیم پرداخت و پس ازتبیین رویکرد قرآن و حدیث به مسئله نشاط و شادمانی، راهکارهای شاد زیستن و نیز موانع شادمانی از منظر قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) را بررسی­خواهیم کرد. نخست برای بهره مندی از اقیانوس بی­کران قرآن­کریم  و سیر در بوستان­های خرم و حیات بخش و شفابخش آن، طبق نظربسیاری ازدانشمندان معظم علوم قرآن و­حدیث، به کلیداژه هایی نیاز داریم. در این کتاب نیز با توجه به این امر، ازکلیدواژه هایی استفاده شده است. این کلیدواژه ها که در بررسی مفهوم نشاط و شادمانی از منظر قرآن کریم به ما کمک می­کنند عبارتند از: فرح، مرح، بطر، استبشار،اطمینان، سرور، حبر، بهجـه، نضره، حزن.    در نگاه نخست، ممکن است این طور به­نظر برسد که کتابی با این تعداد واژگان کلیدی، زمام اختیار را از دست نویسنده ربوده و طرح مسئله را افسار گسیخته کند که در این صورت، هم نویسنده درنگارش کتاب خود به صواب اصابت نخواهد­کرد و هم خواننده بهره لازم را نخواهد برد. اما برای جلوگیری از این دو آفت، کوشش شده است که به صورت نظام مند، طرح مسئله صورت­پذیرد و خواننده محترم، به آسانی متوجه شود که طرح تحقیق و مراحل انجام آن و نتیجه گیری لازم به صورت گام به گام و منظم درچارچوبی سودمند، عرضه شده است.

    در بررسی هریک از کلیدواژه ها، به تبیین نظریات تفسیری علمای علوم قرآن و حدیث در ذیل آیات می پردازد. گفتنی است برای نیل به صواب درهر تحقیق قرآنی بهتر­است آیه مورد نظر، درسیاق خود بررسی شود، زیرا سیاق آیات شریفه در فهم بهتر مراد آیات بسیار موثر­است. خواننده می­تواند برای اطلاع بیشتر از تفسیر آیات سیاق، بر اساس جدول هایی که آمده است، به تفاسیر مراجعه نماید.(مقدمه کتاب، ص.10- 9 )
 

برچسب‌ها:
شادی، جنبه های قرآنی،جنبه های مذهبی
سازندگان:
مهدی مختارزاده نیکجه , قم، انتشارات دارالفکر،1390
منابع:
ش377م 297/637
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود