قرآن پژوهان خواهر حوزه های علمیه، دست امید به دامن قرآن زده­اند تا راه گمراهی و تیرگی را با چراغ هدایت قرآن فروزان سازند. آنان کوشیده اند تا نمی از یم بیکران آموزه های وحیانی را فرا راه قرآن جویان قرار دهند. و موضوع های کاربردی و نوپدید را در عرصه ی قرآنی، واکاوی و بازخوانی­کنند و حاصل پژوهانه­ی خود را به منظور عطف توجه به قرآن برای درمان دردها، تقدیم ره پویان قرآن نمایند. (بخش برآستان قرآن، ص.12)

   از آنجایی که یکی از عوامل انحراف و سقوط اخلاقی درهر اجتماع فقر است. تعالیم اسلام و فرهنگ قرآن می خواهد انسانی بسازدکه به هم نوع خود توجه داشته باشد و خود را در برابر برادران دینی و جامعه مسئول بداند و در رفع حوائج و نیازمندی های آن تلاش کند تا علل انحراف های اخلاقی در ریشه خشکانده شود. گاهی هم نشینی با مدپرستان و تجمل دوستان، زندگی راپر خرج می­کند و رفتار ناپسند مصرف­گرایی

و اسراف را به صورت عادت در­می­آورد.( پیامدهای اجتماعی تجمل­گرایی، ص.96)

   از پیامدهای تجمل­گرایی در جامعه پیروی ناآگاهانه و تقلید کوکورانه از دیگران و به عبارتی روشن تر چشم و هم چشمی به معنای رقابت است، آن هم رقابت منفی که موجب می­گردد اشخاص در رقابت با دیگران در دام تجمل­گرایی گرفتار شوند. برخی از ثروتمندان و پولداران برای این که نشان دهند از دیگران عقب نیستند و داشته های خود را به رخ دیگران بکشند،" مانورتجمل" می­دهند و برای رقابت با دیگران

ریخت و پاش می­کنند. ( پیامدهای اجتماعی تجمل­گرایی، ص.98 )

 

    این کتاب در دو فصل پیامدهای فردی و اجتماعی تجمل­گرایی را تشریح نموده است و آثار شوم این پدیده را مورد بررسی قرار داده است.

برچسب‌ها:
تجمل گرایی
سازندگان:
معصومه ستوده , قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشرهاجر،1396.
منابع:
ب ۳۵۷س ‎ ‎ ۲۹۷‎ /۶۳۲
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود