۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۰۹:۲۶
زیارت

با توجه به بررسی های انجام شده پیرامون محیط و تاثیرات آن در جسم و جان آدمی و مشاهدات بالینی، زیارت موجب آرامش روان، ایجاد امید، امنیت خاطر، کاهش افسردگی و اضطراب می شود البته به شرطی که زائر به مقام و جایگاه والای امام معصوم معرفت داشته باشد . هم چنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مکان های مذهبی موجب توکل و استعانت، صبر کردن، دعا کردن، توسل به پیامبران و ائمه (ع)، توسل به قرآن و نماز و مغفرت می شود که در مقابله با استرس نقش بسزایی دارد.

برچسب‌ها:
زیارت، روانشناسی، فلسفه
سازندگان:
اسرافيل سبحاني, قم: مشهور.1397
منابع:
ر ‏ ‎۲۷۳‎ س ‏۲۹۷‎ /۷۶
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود