بیش از 400 نسخۀ نفیس خطی و چاپ سنگی به مخزن کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی در بهار 98،  افزوده شد.

به گزارش گنجینۀ رضوی،کارشناس‌مسئول مرکز نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی در این باره توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 300 نسخۀ خطی و چاپ سنگی از طریق اعزام گروه ارزیاب نسخ خطی به شهرستان‌های تهران، قم، یزد و مشهد جذب مرکز نسخ خطی کتابخانه شده و سایر نسخه‌ها از طریق وقف و اهدای ارادتمندان به بارگاه حضرت رضا(ع) به این مجموعه افزوده شده است.

سید محمدرضا فاضل هاشمی با بیان اینکه نسخه‌های خریداری‌شده و اهدایی، نیازمند تهیۀ شناسنامه، ارزیابی، ثبت دفتر اموالی، فهرست‌نویسی و در صورت نیاز مرمت است افزود: این نسخه‌ها که به‌تازگی جذب مجموعۀ خطی شده، پس از طی مراحل مختلف، در صورت درخواست پژوهشگران، در قالب تصویر نسخه در دسترس استفادۀ محققین قرار خواهد گرفت.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید