رئیس سازمان
حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی
 • شماره تماس: 32216555
رئيس گروه طرح و برنامه
جعفر درباغ عنبران
 • شماره تماس: 32232516
 • آدرس ایمیل: jdarbagha@gmail.com
رئيس اداره ترويج و توسعه ارتباطات فرهنگي
محمدجواد قوی
 • شماره تماس: 32241102
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی
مهدی قیصری نیک
 • شماره تماس: 32241105
معاون کتابخانه های سازمان
حسین خسروی
 • شماره تماس: 32235442
 • آدرس ایمیل: astan.library20@gmail.com
مدير مخطوطات
ابوالفضل حسن آبادی
 • شماره تماس: 32259835
رئيس اداره كتابخانه عمومي
مهدی صادقی حصار
 • شماره تماس: 32210018
مدير مركز اسناد و مطبوعات
زاهدی،محمدهادی
 • شماره تماس: 32221149
مدير اداری و مالی
سبحان بختیاری
 • شماره تماس: 32216555
معاون برنامه ريزی و فضای مجازی
مهندس علی ضرابی
 • شماره تماس: 32243287
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمد نعیم آبادی
 • شماره تماس: 32219904
 • آدرس ایمیل: naimabady@gmail.com
سایت های سازمان
فاطمه شاهدوست
 • شماره تماس: 32235332
رئيس اداره موزه ديجيتال
مهدی کریمی
 • شماره تماس: 32219554
 • آدرس ایمیل:mahdikarimi8549@gmail.com
رئيس اداره كتابخانه های وابسته شهرستانها
كهن مهرآباد،علي اصغر
 • شماره تماس: 32259835
رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی
سیدعلی طباطبائی
 • شماره تماس: 32233545