۱۳۹۹/۰۳/۲۰
به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای طرح تاریخ شفاهی و بازوبند پهلوانی جهان پهلوان تختی رونمایی شد
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
گزارش سالیانه واحد پژوهش سازمان کتابخانه ها و موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
فعالیت های معاونت فضای مجازی در زمینه کتابخانه دیجیتال در سال 1398 قمست دوم
۱۳۹۹/۰۲/۲۵
مروری بر مهم ترین فعالیت های مرکز نسخ خطی در سال 1398
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
فعالیت های معاونت فضای مجازی در زمینه موزه مجازی شامل راه اندازی سامانه اطلاع رسانی دیجیتالی آی بیکن ، عکسبرداری تخصصی و سازماندهی اطلاعات
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
فعالیت های معاونت فضای مجازی در زمینه فناوری اطلاعات در گنجینه رضوی