۱۴۰۱/۱۰/۱۴
علم جغرافيا عنوان یک علم میان رشته ای از قدیم دارای اهمیت ویژه ای بوده است . امروزه با گسترش آن و ایجاد گرایش ها مختلف، با علوم ديگر پيوند خورده و نیاز به اطلاعات جغرافیایی در حوزه های مختلف نظامی، کشاورزی، صنعت و معدن و آمایش سرزمین امری انکار ناپذیر است.
۱۴۰۱/۱۰/۰۸
كتب اهداء شده (نسخه) اهداءكننده/ واقف رديف زبانهاي ديگر فارسي و عربي   943 خانم سمیه رمضانی 1   941 خانم مهری رزمجو…
۱۴۰۱/۱۰/۰۸
كتب اهداء شده (نسخه) اهداءكننده/ واقف رديف زبانهاي ديگر فارسي و عربي   3108 خانواده مرحوم آیت الله آقای حاج سیدحسن صالحی (ره) 1   808…
۱۴۰۱/۰۹/۲۴
عناوینی که از سوی افراد برگزیده مسابقه کتابی که خوانده ام، معرفی شده اند در ذیل آمده است:
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
اسناد آموزش و پرورش موجود در مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی هم زمان با 13 آبان روز دانش آموز در یکصد و چهل و پنجمین برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی معرفی و رونمایی شد. 
۱۴۰۱/۰۸/۰۹
قریب به 54 هزار برگ نسخه خطی و اسناد تاریخی در 6 ماهه نخست سال 1401 در اداره حفاظت و مرمت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مورد مرمت قرار گرفت.