۱۴۰۱/۱۱/۱۳
در کتاب نام خلیج ‌فارس در جغرافیای قدیم، اثر سیدعباس مجتهدی، 15 اطلس مشهور و معتبر جغرافیای جهان، متعلق به نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میلادی از جنبۀ نگاه به نام خلیج‌فارس، مطالعه شده‌است.
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
در کتاب خليج فارس در حديث ديگران (مجموعه مقالات) که چهارده مقاله در بر دارد، چهار مقاله مربوط به "سیراف" است. همین مطلب اهمیت سیراف را در گذشته نشان می دهد و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی و در نهایت سیاسی سیراف را به عنوان یکی از بنادر مهم خلیج فارس و خطه ایران یادآوری می کند.
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
انقلاب 1357پدیده‌ای بی‌نظیر در قرن بیستم است که تا امروز استمرار یافته و اثرات آن خاورمیانه و جهان را دچار تغییراتی غیرقابل بازگشت کرده است. نویسندگان زیادی کوشیده‌اند تا با استناد به مطالعات و مدارکی که از آن دوره تاریخی به جای مانده، علل وقوع این پدیده را توضیح دهند و هرکسی از…
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
The book Imam Khomeini and the Islamic Revolution translated by Dihqani, Muhsin comprises a collection of articles about the structure and anthropology of Revolution from the viewpoint of Imam Khomeini and the other theorists.
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اطلس تاریخی قرن بیستم نوشته ی ريچارد اووری شامل 6 فصل با عناوین پايان نظم كهنۀ جهانی، جهان ميان دو جنگ، جهان در جنگ، دنيای جنگ سرد، به سوی نظم نو جهانی و قرن انقلابات می باشد.
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
خودآموز تصویری ستاره‌شناسی نوشتۀ ریچارد تالکوت، کتابی است که امکان یادگیری این دانش را به صورت کاربردی و بصری برای علاقه‌مندان، دوستداران دانش و منجمان آماتور فراهم می‌کند.