۱۴۰۲/۱۲/۰۱
کتاب Astronomy Today، که به نجوم امروز ترجمه شده، به خوبی از عهدۀ ارائۀ تصویری روشن از دانش نجوم تا به امروز برآمده است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
کتاب جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی دارای دو بخش است: بخش اول شامل کلیاتی مرتبط با جغرافیای تاریخی است و بخش دوم شامل جغرافیای تاریخی شهرهاست.
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
برای تهیۀ این جلد(اطلس ملی ايران) که دومین از اطلس‌های تخصصی ملی است- پس از بررسی طرح اولیه، با استفاده از اطلاعات گرافیکی، نقشه‌هایی با موضوعات مختلف علوم زمین، تهیه شده‌است تا عموم استفاده کنند.
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
عشقی، لیلی (۱۳۷۸) زمانی غیر زمان‌ها (امام، شیعه و ایران) ترجمۀ احمد نقیب‌زاده مرکز بازشناسی اسلام و ایران
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی که در ۱۹۷۸ منتشر شده، از جمله آثار مربوط به نسل سوم نظریه‌های انقلاب است.
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
اصل کتاب، گزارش نویسنده از انقلاب ایران در پیِ مأموریت روزنامۀ «کوریه ره دلا سرا» است که در ۱۹۸۷ منتشر شده است.