عنوان : بچه‌ها در آغوش نور: حقيقت مرگ را از زبان بچه‌ها بشنويم پدید آور : مورس، ملوين مترجم : ايزدي، فرزانه مشخصات نشر : تهران : راشین ، 1385 شماره بازیابی : ب 765 م 9013 /133