عنوان : خانه درختی 13 طبقه پدید آور : گريفيتس، اندي مترجم : يارمحمدي، آنيتا مشخصات نشر : تهران : هوپا ، 1395 شماره بازیابی : خ412 گ 914 / 823