عنوان : خداحافظ، سالار: خاطرات پروانه چراغ نوروزي همسر سرلشکر شهيد حاج حسين همداني پدید آور : چراغ نوروزي، پروانه مشخصات نشر : تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1396 شماره بازیابی : چ س / 677ه 0843092 / 955