عنوان : معراج محمدي: داستان کامل و مستند معراج پيامبر صلي‌الله عليه و آله پدید آور:  انصاري، محمد باقر مشخصات نشر:  تهران : دلیل ما، 1374 شماره بازیابی : م885  الف  43 /297