پدیدآور: امين اميني؛ زير نظر معاونت سازمان در امور موزه‌ها مشخصات نشر: تهران: پازينه، ‎۱۳۹۵. شماره بازیابی: پ/س844الف4955/737 شماره ثبت: 1513392