۱۴۰۰/۰۹/۰۹
هدف از نگارش این کتاب آشنایی دانشجویان رشته‌های مختلف با مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این مجموعه سعی شده است تا با بهره‌گیری از رشته‌های نوین حقوقی از جمله حقوق بشر، حقوق سازمان‌های بین المللی، حقوق بین الملل معاهدات، حقوق اساسی تطبیقی و ...