۱۴۰۰/۰۹/۰۹
تاریخ تشیع سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چشمگیری است که به دست عالمان متعهد پدید آمده است. این کتاب شرخ زندگانی شیخ مفید است که در قرن چهارم( فتح الفتوح) تاریخ شیعی را رقم زد، 50 سال پرچمدار عرصه‌های فکری- فرهنگی مسلمانان گردید و( معلم امت) لقب گرفت. شیخ مفید با احاطه و تسلطی…