پدید آورنده: هادی قشقاوی مشخصات نشر: قم: مرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ‎۱۳۹۷. مشخصات ظاهری: ‎ ‎280 ص. شماره دیویی: م 655 ق 45 / 297