۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نسل سوم انقلاب ما اگرچه ابراهیم هادی ندارد، جوانانی دارد که کپی برابر اصل شهدای جنگ تحمیلی هستند، کپی برابر اصل شهید هادی... اما حکایت این مجموعه به جوانی اختصاص دارد که علاقه‌ی عجیبی به شهید ابراهیم هادی داشت. کتاب پسرک فلافل فروش دربردارنده زندگی نامه و خاطرات بسیجی مدافع حرم…