۱۴۰۰/۱۰/۱۸
این کتاب مصور رنگی شامل 20 داستان از داستانهای حضرت عیسی (ع) برگرفته از انجیل می باشد.