۱۳۹۸/۱۱/۲۹
سکه‌های تاریخی ضرب تبریز متعلق به 7 قرن گذشته، در چهل‌وپنجمین سه‌شنبۀ فرهنگیِ سازمان کتابخانه‌های‌آستان قدس رضوی رونمایی شد.