۱۴۰۰/۰۸/۱۸
کتاب حاضر با موضوع رابطه دین و فناوری( تکنولوژی) محصول چندین سال پژوهش نویسنده در مساله مذکور است. متاسفانه در ایران، هیچ کتابی یا رساله جامعی در این باره تالیف نشده است. شاید اولین کتاب در این زمینه، تکنوپولی، اثر نیل پستمن( ترجمه صادق طباطبایی) باشد.
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هدف از نگارش این کتاب، آشنایی با شیوه زندگی مسلمانان راستین صدر اسلام و شاگردان برجسته پیامبر (ص) و امامان (ع) است،
۱۴۰۰/۰۳/۰۴
اداره زندگی دنیایی و نحوه دخل و خرج در زندگی مادی تأثیری گریزناپذیر و حتمی بر حیات جاویدان در سرای آخرت دارد بدین جهت «چگونگی مصرف و هزینه کردن اموال» از مباحث مهم دینی است.
۱۳۹۹/۰۴/۰۲
روز 1 تیر 1360 ه.ش ، سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی ( ره) تاسیس شد. این نهاد با هدف اعتلای فرهنگ پر بار اسلامی و تبلور حیات معنوی و تبیین و ترویج شاخص های اعتقادی فعال گردید .
۱۳۹۵/۰۶/۱۰