۱۴۰۰/۰۱/۱۱
کتابخانۀ آستان قدس رضوی برای پیشبرد اهداف خود، به عنوان کتابخانه‌ای برای همۀ آحاد جامعه، ارائۀ خدمات به گروه‌های خاصی را که امکان و یا فرصت مراجعه به کتابخانه‌های آستان قدس رضوی ندارند، از جمله معلولان، جانبازان، نابینایان، بازنشستگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و حوزه، از طریق…
۱۴۰۰/۰۱/۱۱
سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با هدف ارتقای سطح خدمات، رضایتمندی پژوهشگران و نیز اطلاع‌رسانی و راهنمایی بهتر به اندیشمندان، استادان و دانشجویانی که امکان استفادۀ حضوری و مستقیم را از منابع و امکانات کتابخانه‌ای ندارند؛ فرصتی را فراهم کرده است که کاربران…
۱۴۰۰/۰۱/۱۱
خدمات تحویل مدرک یکی از خدماتی است که از دیرباز درکتابخانۀ آستان قدس رضوی ارائه می شده است.
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به لحاظ وجود نسخه‏ های خطی نفیس و ارزشمند از سال 1351 شمسی اقدام به تأسیس تهیّه میکروفیلم به عنوان (بخش فیلم تک) نموده است.