۱۴۰۲/۰۹/۱۶
دورۀ آموزشی ترکیب‌بندی پیشرفته در عکاسی، سعی کرده است با تجزیه و تحلیل عکس‌های متعدد و بررسی روند کار عکاسان مختلف، به شما نشان دهد که چگونه با استفادۀ حساب ‌شده از عناصری مانند کادر ‌بندی، نور، اشکال هندسی، رابطۀ پس‌زمینه و پیش‌زمینه و دیگر مؤلفه‌‌های ترکیب‌‌بندی، می‌توان بر…
۱۴۰۰/۰۹/۲۸
در دوره آموزشی ترکیب بندی پیشرفته در عکاسی سعی شده است با تجزیه و تحلیل عکس‌های متعدد و بررسی روند کار عکاسان مختلف، به شما نشان دهیم که چگونه با استفاده حساب ‌شده از عناصری مانند: کادر ‌بندی، نور، اشکال هندسی ،رابطه پس‌زمینه و پیش‌زمینه و دیگر مولفه ‌های ترکیب ‌بندی می‌توان بر…
۱۴۰۰/۰۶/۰۷
چکیده نرم افزار : بن لانگ عکاس و مدرس عکاسی در این فیلم به بررسی مفاهیم و اصول مختلف ترکیب بندی از جمله تعادل و نقط می پردازد .