۱۴۰۰/۱۰/۲۲
مجموعه بازوبند و مدال‌های اهدایی جهان پهلوان تختی به موزه آستان قدس رضوی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.