۱۴۰۳/۰۲/۲۳
کتاب "استاد"به روایت زندگی استاد شهید دکتر مجید شهریاری می پردازد. وی در سال 1345 در زنجان متولد شد. دارای دو فرزند می باشد.شهید شهریاری در سال ۱۳۸۸ و بر اساس تصویب هیئت ممیزه به درجۀ استادی رسید.