آستان قدس رضوی، کتابخانۀ تخصصی کودک را افتتاح می‌کند