آستان قدس رضوی از بزرگترین اسناد تعزیه‌خوانی در ایران، رونمایی می‌کند