رونمایی از بزرگ‌ترین اسناد عزاداری برای اولین بار در ایران