سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/KetabSal

مهمـــترین اخبار جشنواره

معرفـــــی جشنواره

دوازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
کتاب‌های چاپ شده در موضوعات جشنواره سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نشریه‌های چاپ شده سال‌های ۹۳ تا ۹۸، همچنین آثار چاپ نشده شامل آثار علمی و پژوهشی، آثار ادبی و دست‌نویس‌های تصحیح و تنقیح شده در هر دو موضوع در این جشنواره داوری می‌شوند که صاحبان آثار باید ۳ نسخه از هر اثر ارسال کنند و آثار ارسالی غیرقابل برگشت است.مهلت ارسال آثار ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ است و اختتامیه جشنواره کتاب سال رضوی در تیرماه برگزار می‌شود.