سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

زیارت مجازی:مفهوم ها و الگوها،اثر برگزیده ی جشنواره ی یازدهم

در بخش کتاب برتر با محوریت موضوع زیارت،کتاب زیارت مجازی:مفهوم ها و الگوها به نویسندگی دکتر مسلم علی مهدی شایسته ی تقدیر شناخته شد.

۱۳۹۸/۱۲/۰۷

در بخش کتاب برتر با محوریت موضوع زیارت،کتاب زیارت مجازی:مفهوم ها و الگوها به نویسندگی دکتر مسلم علی مهدی شایسته ی تقدیر شناخته شد.

با توجه به سبک زندگی دوران معاصر رسانه جایگاه بسیار مهمی ،  در امور روزانه ی انسان ها دارا می باشد.از آن رو می توان نیاز بسیاری از افراد را با استفاده ی بهینه از این ابزار پاسخ داد، از جمله نیاز به مفهوم زیارت.هدف از نگاش این کتاب، ارائه الگویی مفهومی از زیارت مجازی و شناسایی خدمات گوناگون آن برای طراحی پایگاه جامع زیارت مجازی است. این کتاب، رویکردهای اجتماعی- ارتباطی به زیارت مجازی و نیز تمایزها و اشتراک‌های مفاهیمی مانند آیین، عالم معنا، عقلانیت ابزاری، نهادهای متراکم، وحدت اجتماعی، روابط اجتماعی و... را با زیارت بررسی کرده و تلاش می‌کند خطوطی معنایی برای فهم چارچوب ارتباطی زیارت ارائه دهد. در ادامه رویکرد دینی به زیارت مجازی را بررسی و در آخر به تعریفی جامع از آن می‌رسد.
کتاب زیارت مجازی در سطحی کاربردی الگوها و شیوه‌های اجرای زیارت مجازی را به طور گسترده به بحث گذاشته و بر پایه مبانی نظری تعریف شده، پیشنهادهایی را برای ارتقای کیفیت زیارت مجازی عرضه می‌دارد.محتوای این اثر در سه بخش کلی، نظر، روش و کاربرد تنظیم شده است. در بخش نخست که شامل ۴ فصل ابتدایی است، در سه فصل، مقدمات و مباحث نظری ارائه شده تا در فصل چهارم بر پایه مباحث پیشین، به تعریفی جامع و مورد قبول در ادبیات دینی برسد.
در فصل پنجم و پیش از ورود به مباحث کاربردی، خواننده با روش تحقیق آشنا می‎شود تا به او اطمینان داده شود که نتیجه‌های به دست آمده، مبتنی بر روش‌های علمی برای پاسخگویی به پرسش‌ها درباره زیارت مجازی بوده است. در نهایت در فصل‌های ششم و هفتم، ساختارهای طراحی و پیشنهادهای کاربردی برای انجام زیارت مجازی شناسانده شده است.
مروری مختصر بر پیشینه بحث، زیارت؛ رویکردی اجتماعی- ارتباطی، زیارت مجازی- مبانی بحث، زیارت مجازی؛ تدارک یک تعریف، روش تحقیق،زیارت مجازی الگوها، زیارت مجازی شیوه‌‌های اجرا موضوعات فصل‌های این کتاب را تشکیل می‌دهد.

منبع:
پیوست:
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود