سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

کتاب سال، حضور در عرصه بین الملل

کتاب سال از آثار تالیفی و ترجمه شده به زبان های زنده دنیا در راستای ترویج هوشمندانه معارف رضوی با روی گشاده استقبال می کند.
۱۳۹۹/۰۲/۱۵

انسان های بزرگ و الهی همواره به بلندای تاریخ سخن می گویند. اندیشه و آرمان آنها محدود به هیچ جغرافیایی نمی باشد. چرا که آنها با مخاطب قرار دادن جهان بشریت در پی نجات انسان ها از روزمرگی ها و وادادگی ها در برابر امیال دنیوی می باشند. انسان معاصر حیران نیست بلکه سرگردان است، انسان حیران می داند چه چیز موجب حیرانی او شده است ولی انسان سرگردان حتی منشا سردرگمی خود را نمی داند. انسان امروز تشنه تر از انسان دیروز است چرا که تا انتهای راه آزادی و زیر پاگذاشتن مرز انسان بودن و حیوان نبودن رفته است. سر به سنگ خورده، خسته تر از هر روز تشنه معارفی است که او را به جایگاه حقیقیش یعنی انسان بودن برساند.

در این راستا کتاب سال نیز به سان دیگر دردمندان اخلاق و معنویت می خواهد تلاشی از جنس هشدار دادن و هوشیارکردن، انسان معاصر انجام بدهد.

دوازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی از آثار تالیفی و ترجمه شده به زبان های برتر و رایج دنیای معاصر در راستای ترویج هوشمندانه معارف رضوی با روی گشاده استقبال می کند.

جوایز جشنواره در بخش بین الملل

علاوه بر تندیس و لوح تقدیر  به بهتریـن آثـار نگارش یافته یا ترجمه شـده بـه زبان های زنـده و پرمخاطب جهـان در موضوع اصلـی (امام رضا علیه السـام و خانـدان آن حضرت) و موضوع جانبی( گفتمان تمدن نوین اسـلامی) جایـزۀ بخـش بین الملـل اهداء خواهد شد.

همچنین   جایـزۀ «عالِـم آل محمـد صل الله علیه وآله وسـلّم  » بـه فعالترین ناشـر خارجـی در حوزۀ علوم اسـامی و معـارف رضوی تعلق خواهد گرفت.

امتیازات دیگری از قبیل، حمایـت از چـاپ بهتریـن آثـار نگارش یافتـه بـه یکـی اززبان های زنـده و پرمخاطب جهان در موضوع اصلی جشـنواره حمایـت از برتریـن مؤسسـه ها و ناشـران نهضـت ترجمـه معکـوس (ترجمـه از زبان فارسـی به سـایر زبان ها) در حوزۀ معارف اسـلامی.

منبع:
برچسب:
پیوست:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید