سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

اهداف-جشنواره

راهبردی ترین هدف جشنواره دوازدهم،ارائه معرفت بنیان روش و منش حضرت رضا علیه السلام نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح فرا ملی است.
۱۳۹۸/۱۲/۱۱

همه ی انسان ها در هر زمانه ای با هر فرنگی مبتنی بر میل فطری خود در جستجوی کمال بوده اند و هستند.یکی ازمنابع کهن و غنی در دست یابی به این گمشده ،روش و منش انسان های الهی است.جشنواره ی کتاب سال رضوی مبتنی براین راهبرد، سعی دارد از طریق کشف فرهنگ رضوی و ارائه آن در قالب های متناسب با زیست بوم ایرانی -اسلامی و فضای بین الملل پاسخ گوی ندای درونی تمام آزاد اندیشان باشد.از طرفی لازمه ی دست یابی به چنین هدفی گسترش فعالیت های علمی،پژوهشی ،ادبی و هنری است .البته از آن رو که جشنواره با محوریت حضرت رضا علیه السلام در بخش های هشتگاه تدبیر میشود؛گسترس این فعالیت هامبتنی بر روش ،منش و ابعاد مختلف شخصیت ایشان می باشد.

البته در این راستا دانش پژوهانی که مبتنی بر این راهبرد به تولید و گردآوری علمی پرداخته اند،شناسایی ،تجلیل و حمایت می شوند .

منبع:
پیوست:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید